Aile ve Çift Danışmanlığı

            AİLE ve ÇİFT DANIŞMANLIĞI

Aile ve Çift Danışmanlığında çiftlerin ve ailelerin yaşadıkları problemlerin çözümlenmesi, ilerleyen süreçte olabilecek problemlerin önüne geçilebilmesi ve var olan durumun daha da iyileştirilebilmesi amaçlanmaktadır. Çift olmanın kişinin hayatına getirdiği olumlu sonuçlarla beraber olumsuz birtakım yanları da bulunabilmektedir. Kişilerin bu olumsuz durumlarla baş etme becerilerini güçlendirebilmek, daha iyi bir ilişki içerisinde olmalarını sağlayabilmek ya da istekleri doğrultusunda sağlıklı bir biçimde ilişkilerini sonlandırmalarına yardımcı olabilmek çift ve evlilik danışmanlığının temel hususlarıdır. Aile danışmanlığı ise ailenin çeşitli üyelerinin birlikte katılımına olanak sağlayan ve ailedeki kişilerin ilişkilerindeki problemler üzerine odaklanarak, problemlerin kaynağının bulunduğu ve çözüme yönelik çalışmaların yapıldığı bir süreçtir. Aynı zamanda her psikologAile Danışmanı” değildir. Aile danışmanlığı bu konu üzerinde kuramsal ve uygulamaya yönelik uzun süreçli bir eğitim alınmasını gerektiren bir süreçtir. Bu nedenle yardım alınan uzmanın doğru seçimi de önemlidir. Çift danışmanlığı, evlilik danışmanlığı, evlilik öncesi danışmanlık, boşanma danışmanlığı, aile danışmanlığı almak için Gaziantep’te iyi bir aile danışmanı arıyorsanız merkezimiz hizmetinize açıktır.

15 May 2017
Psikolojik Danışmanlık
PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Psikolojik Danışmanlık, hızla değişen ve büyüyen dünyada, alana gelen bilimsel ve teknolojik yenilikler, hayatı giderek daha karışık ve içinden çıkılmaz bir hale getirmiştir. Bu karmaşanın içinde gözetici bir ruh sıhhati hizmeti sağlayan psikolojik danışmanlık, şahsi, sosyal, ailesel, eğitimsel, mesleksel vb. mevzularda bireyin kendini tanıması, farkındalık kazanması, problemlerini belirlemesi ve çözüm yolları üretmesi, kararlar alması, kendini ve kapasitesini geliştirmesi, çevresiyle uyumlu ve sağlıklı bir iletişim halinde olması için profesyonel destek aldığı bir yardım ve gelişim sürecidir.

Psikolojik danışma hizmeti almak artık gelişmiş ülkelerce hayatın olağan bir parçasıdır. Ülkemizde psikolojik danışmanlık ve diğer psikolojik yardım türlerini sadece ciddi düzeyde psikolojik zorlanmalar yaşayan kişilerin alması gerektiği gibi yanlış bir inanış söz konusu olabilmektedir. Ancak psikolojik danışma sadece ilaç tedavisi gerektiren birtakım durumlar dışında her bireyin alabileceği bir yardımdır. Sosyal bir varlık olan insanın pek çok konuda başkalarının yardımına ihtiyaç olabileceği gibi psikolojik anlamda da yardıma ihtiyacı olabilir. Kişi biricik olduğunu kabul etmediği ve destek arayışına girmediği durumlarda kişinin psikolojik sorunları yaşam boyu sürerek  yaşamını olumsuz olarak etkileyebilir.

Psikolojik danışmanlığın en önemli amacı, bireyin yaşam boyu gelişimine yardım etmektir. Ayrıca bireylerin kendini anlamasını, problemini çözebilmesini, kendine en uygun seçimleri yaparak gerçekçi kararlar alabilmesini, kendi kapasitelerini en uygun düzeyde geliştirebilmesini, çevresiyle dengeli ve sağlıklı ilişkiler kurabilmesini amaçlar.

Ruh sağlığı açısından normal, ancak gelişimsel ve uyum sorunları olan herkesin bu hizmetlere ihtiyacı vardır. Psikolojik danışmanlığa başvuran kişiler zayıf karakterli kişiler değil, gerçekte yaşamlarından ve kendilerinden sorumlu olduğunun farkında olan ve var olan problemleri, yaşadıkları zorlukları çözmek için ilk adımı atmış kişilerdir.

Psikolojik Danışmanlığın Amaçları

Gelişimsel Amaçlar: Danışman, bireyin çeşitli alanlarda onun gelişimine ilişkin değişimlerini tanımasına ve uyum sağlayabilmesine yardım eder.
Koruyucu Amaçlar: Burada psikolojik danışmanın amacı, bireyde istenmedik sonuçlara yol açabilecek duygu, düşünce ve davranışları tanımlayabilmesinde yardımcı olabilmektir.
Zenginleştirici Amaçlar: Bireyin sahip olduğu yetenek ve becerileri danışmanın yardımıyla tanıyıp, geliştirebilmesine yardımı içerir.
Çare Bulma Amacı: Danışmanlar, bireylerin kusurlu davranışlarının nedenlerini görebilmelerine yardım ederek, bu davranışların yerine kendi gereksinimlerini karşılayabilecek daha sağlıklı ve uygun davranışlar geliştirebilmelerine yardımcı olurlar.
Keşfettirici Amaçlar: Yeni etkinlikler, ilişkiler içerisinde bireyin kendisine uygun amaçlar seçebilmesini içerir.
Pekiştirici Amaçlar: Bireyin düşünce ve duygulanımının yolunda gittiğini duyma gereksinimini pekiştirmesine yardımı amaçlar.

Psikolojik Danışmanlık ve Terapi Farkı

Terapi ile psikolojik danışmanlık birbirinden farklı kavramlardır. Danışmanlık, kişilerin baş etme güçlüğü yaşadığı konularda bilgilendirilmesi, kaygı ve endişelerinin giderilmesi ve kişilere yol gösterilmesi amacını taşır. Terapi ise bozulan ruhsal dengenin çeşitli psikoterapi teknikleriyle tedavi edilmesini içerir. Yani birisi sorunların oluşmasını önlüyor, diğeri ise mevcut sorunların tedavisini sağlıyor.

Ücretsiz Olarak İletişim Kurmak İstermisiniz ?

Gaziantep Psikolojik Destek Merkezi olarak Değişim Psikolojik Destek Merkezinden sorunlarınız hakkında iletişim formunu kullanarak ön bilgilendirme alabilirsiniz. Danışanlarımızın durumlarına göre kendileri Psikolog Pınar Erkmen tarafından gerekli bilgilendirme yapılarak bir sonraki aşamalar için ne gibi işlemler yapılması konusunda bilgilendirileceksiniz. Randevu formunu kullanarak kendinize en uygun olan gün ve saati belirleyerek destek alabilirsiniz. Daha detaylı bilgi için iletişim formunu kullanabilir veya telefon numaralarımızı arayabilirsiniz.

En uygun gün ve saat’de randevu alın

15 May 2017
Sınav Kaygısı
Sınav Kaygısı, Gaziantep Sınav Kaygısı
SINAV KAYGISI

Sınav Kaygısı nedir?
Sınav kaygısı; öncesinde öğrenilen bilginin sınav sırasında etkili bir biçimde kullanılmasına engel olan ve başarının düşmesine yol açan yoğun kaygı olarak tanımlanır.

Sınav kaygısı neyle ilişkilidir?
Bireyin sınava yüklediği anlamlar, sınavla ilgili zihinde oluşturulan imaj, sınav sonrası duruma ilişkin atıflar ve sınav sonrası elde edilecek kazanımlara verilen önem sınav kaygısı oluşumu üzerinde etkilidir.

Sınav kaygısının belirtileri nelerdir?
Huzursuzluk, endişe, tedirginlik, sıkıntı, başarısızlık korkusu, çalışmaya isteksizlik, mide bulantısı, taşikardi, titreme, ağız kuruluğu, iç sıkıntısı, terleme, uyku düzeninde bozukluklar, karın ağrıları vs. bedensel yakınmalar, dikkat ve konsantrasyonda bozulma, kendine güvende azalma, yetersiz ve değersiz görme sık görülen belirtilerdir.

Sınav kaygısı yaşandığı nasıl anlaşılır?
Öğrencinin başarısında belirgin bir düşüş gözlenir. Ders çalışmayı erteleme, sınav ve hazırlığı hakkında konuşmayı reddetme vardır. Soru sorulmasından rahatsız olurlar. Dikkat dağınıklığı, odaklanamama, Fiziksel yakınmalarda dikkat çeken bir artış (karın ağrısı, mide bulantısı, terleme, uyku düzensizliği, iştahsızlık ya da tersine aşırı yeme, genel mutsuz bir ruh hali vb.), çok çalışılmasına karşın performans düşüklüğü kaygının varlığını gösterir.

Sınav Kaygısı. Gaziantep Sınav Kaygısı

Sınav Kaygısının etkileri nelerdir?
Öğrenilenleri aktaramama, okuduğunu anlamama, düşünceleri organize etmede zorluk, dikkatte azalma, sınavın içeriğine değil kendisine odaklanma, zihinsel becerilerde zayıflama , enerji azlığı, fiziksel rahatsızlıklar sınav kaygısının başlıca etkileridir. Sınav kaygısı gerçek dışı beklenti ve yorumlar içerdiğinden yanıltıcıdır. Öğrenciyi farkında olmadan kendi davranışını denetleyemez hale getirir…

Sınav Kaygısı neden oluşur?
Gerçekçi olmayan düşünce biçimlerine sahip olmak kaygını oluşmasında en önemli süreçlerdir. Bunaltıya eğilimli kişilik yapısı (mükemmeliyetçi, rekabetçi) olanlarda daha sık görülür. Sosyal çevrenin beklentileri ve baskısı da önemli bir etkendir.

Sınav kaygısının oluşmasında etkisi olan olumsuz otomatik düşünceler nelerdir?
“Sınava hazır değilim”, “Bu bilgiler çok gereksiz ve saçma. Nerede ve ne zaman kullanacağım ki?” “Sınavlar niye yapılıyor , ne gerek var?” “Bu bilgiler gelecekte benim işime yaramaz” Sınava hazırlanmak için gerekli zamanım yok ki!”“Bu konuları anlayamıyorum , aptal olmalıyım” “Ben zaten bu konuları anlamıyorum” “Biliyorum, bu sınavda başarılı olamayacağım” “sınav kötü geçecek” “Çok fazla konu var , hangi birine hazırlanayım?” sıklıkla gözlene olumsuz otomatik düşüncelerdir.

Alternatif düşünceler nelerdir?
Yapmam gereken nedir?” “Yapabildiğimin en iyisini yapabilirim?” “Olabilecek en kötü şey ne”“Dünyanın sonu değil, telafisi var” Bunda başarısız olmam her zaman olacağım anlamına gelmez” “Yeterli zamanımın olmadığı doğru , ancak olan zamanımı en etkili şekilde nasıl kullanabilirim? “Tüm kaynakları çalışamasam bile , önemli bölümlere öncelik vererek sınava hazırlanabilirim, hiç olmazsa bu bölümlerden puan kazanırım” “Başarırsam hayatımın önemli bir dönüm noktasını aşacağım. Başarısız olmam tembel ve beceriksiz olduğumu göstermez. Daha fazla çalışmam gerektiği anlamına gelir” “zamanı kendi yararıma kullanmak benim elimde” kaygıyla başa çıkmak için geliştirilebilecek alternatif düşüncelerdir.

Sınav kaygısıyla başa çıkma yolları nelerdir?
Düşünce ve inançları sorgulamak (gerçekçi olmayan düşünme alışkanlıklarını farklı bir gözle yeniden değerlendirmek, Nefes alma egzersizleri, Gevşeme egzersizleri, Kaygıyı bastırmaya değil, onu kabul etmeye ve tanımaya çalışmak, Düşünceleri durdurma tekniği, Dikkatini başka noktalara odaklama tekniği kullanılabilecek başa çıkma yollarıdır. Bunun dışında düşünceleri durdurma, Dikkatini başka noktalara odaklama

Hangi inançların değişmesi amaçlanır?
“Hayatta başarılı ve mutlu olabilmek için sınavı kazanmaktan başka yol yoktur, Mutlaka kazanmalıyım, kazanmazsam kimsenin yüzüne bakamam, Sınav benim kim olduğumu gösterir, yetersizim, hiçbir şey yapamayacağım” değişmesi amaçlanan başlıca inançlardır.

Anksiyete yönetimi nedir?
Öncelikle sınava yoğunlaşmayı ve sorulara odaklanmayı sağlayan, düşünceleri organize etmede, dikkati toplamada yardımcı olan, olumsuz düşünmeyi ve telaşa kapılmayı engelleyen, kontrol duygusunu geliştirerek başarıya yardım eder, gerçek performansı sergilemede önemli rol oynayan bir yaklaşımdır.

Sınav öncesi neler yapılmalıdır?
Çalışma alışkanlıklarını ve sınava ilişkin tutumları gözden geçirerek yeni bir zihinsel yapılanma yaratmaya çalışmak gerekir. Zamanı iyi kullanılmalıdır. Beslenme ve uykuya dikkat edilmelidir. Sınava yönelik çalışmaları son güne/geceye bırakmamak önemlidir. uygun yöntemlerle kaygının azaltılmasını sağlamak gerekir.

Sınav esnasında neler yapılabilir?
Olumsuz otomatik düşüncelere karşı alternatif açıklamalar getirme, kontrolün kendisinde olduğunu hatırlatma, Yanıtlayabileceği sorulardan başlama, kaygıyı azaltmaya yönelik teknikler kullanma (hızlı gevşeme, dikkat artırma teknikleri, kontrollü nefes alıştırması) sınav esnasında yapılabilecek bazı çalışmalardır.

Sınav sonrasında neler yapılabilir?
Kendini ödüllendirme, Keyif veren etkinlikler, eksikler üzerine düşünme ve geleceğe yönelik yani planlama yapılabilecek aktivitelerdir.

Sınav kaygısı ve aile ilişkisi nasıldır?
Aile için sınavın ne anlam ifade ettiği, sınava yönelik tutum ve yaklaşımları önemlidir. Sıklıkla aileler kendi kaygılarını çocuklarına yansıtmaktadırlar. Çocuktan yüksek beklentilerinin olması, ayrıntılarla aşırı uğraş sergilemeleri ve sınavı bir araç değil amaç olarak görmeleri oldukça önemlidir.

Ailelere neler önerilmelidir?
Aileler sınırlarının farkında olmalıdırlar. Güven ve sorumluluk vermeli, önemsemeli, olumlu geri bildirimde bulunmalıdır. Sınava ilişkin konuşmalarda özenli davranmalı, gerçekçi olmalı, akranlarıyla karşılaştırmaktan kaçınmalıdır. Duygu ve düşünce paylaşımı, empati önemlidir. Sınavı yüceltmeme, ölüm kalım sorunu yapmama, yüreklendirici davranma önerilmekteidr. Çocuklar koşulsuz sevilmelidir. Aile bireyleri uygun rol modeli olmalı, uygun aile ortamı sağlamalı ve uygun problem çözme davranışları geliştirilmelidir.

Aileye yönelik girişimler nelerdir?
Ailenin bakış açısında değişim yaratmak ve beklenti düzeyini gerçekçi sınırlara indirmek temel girişimleri oluşturur.

Psikiyatrik destek ne zaman gereklidir?
Bir ruhsal bozukluk ortaya çıkmışsa (depresyon, anksiyete bozukluğu, uyku bozukluğu. vs. Ruhsal belirtilerden dolay işlevselliğinin bozulması, kaygıyla başa çıkmak için uygun olmayan yollar kullanma, davranış bozukluklarının görülmesi psikiyatrik destek gerektiğinin başlıca göstergeleridir.

Unutulmamalıdır ki;
Cesaret; umutsuzluğa rağmen ilerleyebilme yetisidir

Ücretsiz Olarak İletişim Kurmak İstermisiniz ?

Gaziantep Psikolojik Destek Merkezi olarak Değişim Psikolojik Destek Merkezinden sorunlarınız hakkında iletişim formunu kullanarak ön bilgilendirme alabilirsiniz. Danışanlarımızın durumlarına göre kendileri Psikolog Pınar Erkmen tarafından gerekli bilgilendirme yapılarak bir sonraki aşamalar için ne gibi işlemler yapılması konusunda bilgilendirileceksiniz. Randevu formunu kullanarak kendinize en uygun olan gün ve saati belirleyerek destek alabilirsiniz. Daha detaylı bilgi için iletişim formunu kullanabilir veya telefon numaralarımızı arayabilirsiniz.

En uygun gün ve saat’de randevu alın

01 May 2017
Online Terapi
ONLİNE PSİKOLOJİK DESTEK

Online görüşmeler şehir dışında ya da yurtdışında yaşayan kişilere psikolojik danışmanlık ve psikoterapi desteği sağlamak ya da çeşitli nedenlerle merkezimize gelemeyen kişilerin bu destekten faydalanmasını sağlamak amacıyla yapılmaktadır.

 

Görüşmeler “Whatsapp” üzerinden görüntülü olarak gerçekleştirilmektedir. Danışanlarımız merkezimizi arayarak seans ödemesini gerçekleştirdikten sonra belirlenen tarih ve saatte seansımız gerçekleştirilmektedir. Profesyonel süreci bozan herhangi bir durumda seanslarımız sonlandırılacaktır.


Ücretsiz Olarak İletişim Kurmak İstermisiniz ?

Gaziantep Psikolojik Destek Merkezi olarak Değişim Psikolojik Destek Merkezinden sorunlarınız hakkında iletişim formunu kullanarak ön bilgilendirme alabilirsiniz. Danışanlarımızın durumlarına göre kendileri Psikolog Pınar Erkmen tarafından gerekli bilgilendirme yapılarak bir sonraki aşamalar için ne gibi işlemler yapılması konusunda bilgilendirileceksiniz. Randevu formunu kullanarak kendinize en uygun olan gün ve saati belirleyerek destek alabilirsiniz. Daha detaylı bilgi için iletişim formunu kullanabilir veya telefon numaralarımızı arayabilirsiniz.

En uygun gün ve saat’de randevu alın

Hemen Ara
Adres Tarifi