Kekemeliğin çok boyutlu bir sorun olduğunu söylemek mümkündür. Kekemeliğin oluşumunda genetik faktörler, yaşanan birtakım travmatik olaylar, kişinin bireysel özellikleri ve ailesel faktörler gibi pek çok alandan söz edilebilir. Ancak problemin nedenini bilmek problemi tek başına çözüme götürmemektedir. Merkezimizde kekemeliğin tedavisi kişinin bireysel özellikleri güçlendirilerek ailenin de terapiye katılımıyla sağlanmaktadır. Psikoterapi sürecine girilmediği takdirde bu durum kişinin hayatında önemli düzeyde kayıplara yol açabilmektedir. Bu nedenle doğru uzman seçilerek profesyonel yardım alınması tedavi sürecini sağlıklı bir biçimde ilerletmek için çok önemlidir.

Hemen Ara
Adres Tarifi