Kaygı diğer duygularımız gibi bir duygudur. Ancak yaşadığımız kaygı çok yükseldiğinde hayatımızda ciddi anlamda kısıtlamalara neden olabilir. Kişi sosyal ortamlarda çok yüksek düzeyde kaygılanıyor ve başa çıkmak için de sosyal ortamlara girmiyorsa sosyal kaygısı zamanla daha da artacak ve bu durum hayatını giderek daha fazla zorlaştıracaktır. Kişi sosyal ortamlarda kendisini komik duruma düşürecek bir biçimde davranmaktan aşırı derecede kaygılanmaktadır. Bu durum kişi tarafından değiştirilemez bir kişilik özelliği olarak görülüyor ise kişi bunu değiştirmek için çözüm arayışına da girmeyecek ve bu da hayat kalitesini çok aza indirgeyecektir. Ancak sosyal kaygı bozukluğu tedavi edilebilir bir durumdur. Tedavi edilmediği takdirde yaşam boyu sürebilir. Sorun kronikleşmeden profesyonel yardım almak kısa zamanda çözüm sağlanması açısından çok yararlı olacaktır.

Hemen Ara
Adres Tarifi