PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Psikolojik Danışmanlık, hızla değişen ve büyüyen dünyada, alana gelen bilimsel ve teknolojik yenilikler, hayatı giderek daha karışık ve içinden çıkılmaz bir hale getirmiştir. Bu karmaşanın içinde gözetici bir ruh sıhhati hizmeti sağlayan psikolojik danışmanlık, şahsi, sosyal, ailesel, eğitimsel, mesleksel vb. mevzularda bireyin kendini tanıması, farkındalık kazanması, problemlerini belirlemesi ve çözüm yolları üretmesi, kararlar alması, kendini ve kapasitesini geliştirmesi, çevresiyle uyumlu ve sağlıklı bir iletişim halinde olması için profesyonel destek aldığı bir yardım ve gelişim sürecidir.

Psikolojik danışma hizmeti almak artık gelişmiş ülkelerce hayatın olağan bir parçasıdır. Ülkemizde psikolojik danışmanlık ve diğer psikolojik yardım türlerini sadece ciddi düzeyde psikolojik zorlanmalar yaşayan kişilerin alması gerektiği gibi yanlış bir inanış söz konusu olabilmektedir. Ancak psikolojik danışma sadece ilaç tedavisi gerektiren birtakım durumlar dışında her bireyin alabileceği bir yardımdır. Sosyal bir varlık olan insanın pek çok konuda başkalarının yardımına ihtiyaç olabileceği gibi psikolojik anlamda da yardıma ihtiyacı olabilir. Kişi biricik olduğunu kabul etmediği ve destek arayışına girmediği durumlarda kişinin psikolojik sorunları yaşam boyu sürerek  yaşamını olumsuz olarak etkileyebilir.

Psikolojik danışmanlığın en önemli amacı, bireyin yaşam boyu gelişimine yardım etmektir. Ayrıca bireylerin kendini anlamasını, problemini çözebilmesini, kendine en uygun seçimleri yaparak gerçekçi kararlar alabilmesini, kendi kapasitelerini en uygun düzeyde geliştirebilmesini, çevresiyle dengeli ve sağlıklı ilişkiler kurabilmesini amaçlar.

Ruh sağlığı açısından normal, ancak gelişimsel ve uyum sorunları olan herkesin bu hizmetlere ihtiyacı vardır. Psikolojik danışmanlığa başvuran kişiler zayıf karakterli kişiler değil, gerçekte yaşamlarından ve kendilerinden sorumlu olduğunun farkında olan ve var olan problemleri, yaşadıkları zorlukları çözmek için ilk adımı atmış kişilerdir.

Psikolojik Danışmanlığın Amaçları

Gelişimsel Amaçlar: Danışman, bireyin çeşitli alanlarda onun gelişimine ilişkin değişimlerini tanımasına ve uyum sağlayabilmesine yardım eder.
Koruyucu Amaçlar: Burada psikolojik danışmanın amacı, bireyde istenmedik sonuçlara yol açabilecek duygu, düşünce ve davranışları tanımlayabilmesinde yardımcı olabilmektir.
Zenginleştirici Amaçlar: Bireyin sahip olduğu yetenek ve becerileri danışmanın yardımıyla tanıyıp, geliştirebilmesine yardımı içerir.
Çare Bulma Amacı: Danışmanlar, bireylerin kusurlu davranışlarının nedenlerini görebilmelerine yardım ederek, bu davranışların yerine kendi gereksinimlerini karşılayabilecek daha sağlıklı ve uygun davranışlar geliştirebilmelerine yardımcı olurlar.
Keşfettirici Amaçlar: Yeni etkinlikler, ilişkiler içerisinde bireyin kendisine uygun amaçlar seçebilmesini içerir.
Pekiştirici Amaçlar: Bireyin düşünce ve duygulanımının yolunda gittiğini duyma gereksinimini pekiştirmesine yardımı amaçlar.

Psikolojik Danışmanlık ve Terapi Farkı

Terapi ile psikolojik danışmanlık birbirinden farklı kavramlardır. Danışmanlık, kişilerin baş etme güçlüğü yaşadığı konularda bilgilendirilmesi, kaygı ve endişelerinin giderilmesi ve kişilere yol gösterilmesi amacını taşır. Terapi ise bozulan ruhsal dengenin çeşitli psikoterapi teknikleriyle tedavi edilmesini içerir. Yani birisi sorunların oluşmasını önlüyor, diğeri ise mevcut sorunların tedavisini sağlıyor.

Ücretsiz Olarak İletişim Kurmak İstermisiniz ?

Gaziantep Psikolojik Destek Merkezi olarak Değişim Psikolojik Destek Merkezinden sorunlarınız hakkında iletişim formunu kullanarak ön bilgilendirme alabilirsiniz. Danışanlarımızın durumlarına göre kendileri Psikolog Pınar Erkmen tarafından gerekli bilgilendirme yapılarak bir sonraki aşamalar için ne gibi işlemler yapılması konusunda bilgilendirileceksiniz. Randevu formunu kullanarak kendinize en uygun olan gün ve saati belirleyerek destek alabilirsiniz. Daha detaylı bilgi için iletişim formunu kullanabilir veya telefon numaralarımızı arayabilirsiniz.

En uygun gün ve saat’de randevu alın

Hemen Ara
Adres Tarifi